Wyślij nam jedną lub dwie fotografie do indywidualnej oceny:

  • Postaraj się na zdjęciach wyeksponować dobrze głowę
  • Upewnij się, że fotografia jest dobrze naświetlona
  • Najlepiej jeśli zaczeszesz istniejące włosy do tyłu

 na adres info@microhaar.de.